FOTOGRAFERING OG DRONE OPTAGELSER
Imageatwork.dk tilbyder dig eller din virksomhed professionel fotografering inden for still fotografering og drone optagelser. 

  • BYGGERI OG ARKITEKTUR set fra luften giver nogle fantastiske muligheder
  • EJENDOMSMÆGLER luftfotos/video af ejendomme, sommerhuse, landbrug, virksomhed eller naturområde
  • INSPEKTION teknisk inspektion af ejendomme, tagkonstruktioner, vindmøller, skorstene olign med drone er en god og mere økonomisk metode. Dokumentering af byggeprojekter med oversigts fotos
  • GOLFBANER få præsenteret golfbanen på den bedst tænkelige måde, med visuelt flotte fotos og video af banes mest spektakulære huller
  • SPORT optagelser af sports arrangementer
  • NATUR lad turister og besøgende få et smukt indblik i kommunens smukke naturområder
  • ARKÆOLOGI oversigt fotografering af areal og udgravning
  • SKOV få et overblik over skovområdet til træfældning og skader
  • LANDBRUG oversigtsbilleder af marker og andet
  • ULYKKER få hjælp og overblik over ulykken fra luften feks ved brand eller eftersøgning