FOTOGRAFERING OG DRONE OPTAGELSER
Imageatwork.dk tilbyder dig eller din virksomhed professionel fotografering både still fotografering og drone optagelser. Gode billeder er af afgørende betydning, både inden for markedsføring samt tekniske opgaver som inspektion o.lign.

 • DRONE opgaver
 • EJENDOMSMÆGLER luftfotos/video af ejendomme, sommerhuse, landbrug, virksomhed og naturområder
 • INSPEKTION teknisk inspektion af ejendomme, tagkonstruktioner, broer, vindmøller, skorstene olign med drone er en god og mere økonomisk metode. Dokumentering af byggeprojekter med oversigts fotos
 • BYGGERI OG ARKITEKTUR set fra luften giver nogle fantastiske muligheder. Tegningsgrundlag til brug i arkitektkonkurrencer
 • LANDSKABSARKITEKTUR park og haveanlæg set fra luften
 • GOLFBANER få præsenteret golfbanen på den bedst tænkelige måde, med visuelt flotte fotos og video af banes mest spektakulære huller
 • SPORT optagelser af sports arrangementer
 • NATUR lad turister og besøgende få et smukt indblik i kommunens smukke naturområder
 • ARKÆOLOGI oversigt fotografering af areal og udgravning
 • SKOV få et overblik over skovområdet til træfældning og skader
 • LANDBRUG oversigtsbilleder af marker og andet
 • ULYKKER få hjælp og overblik over ulykken fra luften feks ved brand eller eftersøgning
 • 3D mapping
 • STILL fotografering
 • ERHVERV indretning, produktion, markedøring, produkter